Nasze realizacje

Zapoznaj się z listą obiektów, dla których realizowaliśmy nasze usługi

NETTO Mogilno

Stadium:
koncepcja

Opis instalacji:

Analiza urządzeń grzewczych i wentylacyjnych. Instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Panattoni Europe sp. z o.o.

Stadium:
PW

Opis instalacji:

Instalacje wewnętrzne wodociągowe, gazowe, wentylacji mechanicznej oraz podciśnieniowego odwodnienia dachu.

VOX w Świeciu

Stadium:
PW

Opis instalacji:

Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne w zakresie wod-kan, ogrzewanie, gaz, wentylacja, klimatyzacja.

Modertrans sp. z o.o.

Stadium:
PB

Opis instalacji:

zmiana sposobu użytkowania części budynku poprzez montaż kabiny lakierniczej w zakresie instalacji sanitarnych

MAXBURGER Kalisz

Stadium:
PB

Opis instalacji:

Instalacje zewnętrzne wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz olejowej. Analiza zastosowanych urządzeń grzewczych i wentylacyjnych.

BRICOMAN Poznań

Stadium:
koncepcja

Opis instalacji:

Analiza kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych instalacji ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

MANN+HUMMEL FT Poland sp z o.o.

Stadium:
koncepcja

Opis instalacji:

Inwentaryzacja instalacji gazowej.

ZWC MILLANO

Stadium:
PW

Opis instalacji:

Instalacja ciepła odpadowego z kogeneratora, instalacja wody lodowej, wody chłodzącej, instalacja kanalizacji, stacja uzdatniania wody.

CEDC International sp. z o.o.

Stadium:
PW

Opis instalacji:

Instalacja technologiczna 6 rurociągów transferowych z Zestawialni 2 do Leżakowni 3, 4 i 5.

FAMAG sp. z o.o.

Stadium:
koncepcja

Opis instalacji:

Instalacja wentylacji w hali zakładu produkcyjnego. Oferta cenowa.

Budynek wielorodzinny w Śremie

Stadium:
PT

Opis instalacji:

Przyłącze kanalizacji deszczowej.

Nastawnia PKP Korsze

Stadium:
PT, PW

Opis instalacji:

Instalacje sanitarne wewnętrzne: kanalizacyjna, wodociągowa, centralnego ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. Charakterystyka energetyczna.

Meform sp. z o.o.

Stadium:
koncepcja

Opis instalacji:

Układ chłodzenia nagrzewnic indukcyjnych.

Szkoła językowa Poznań

Stadium:
PW

Opis instalacji:

Instalacje sanitarne wewnętrzne: wodociągowe, grzewcze, kanalizacyjne oraz wentylacyjno-klimatyzacyjne.

Budynek handlowo - usługowy

Stadium:
PT

Opis instalacji:

Instalacje sanitarne zewnętrzne oraz wewnętrzne: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowe i p-poż. Instalacja klimatyzacji i wentylacji.

SP nr 2 w Zalasewie

Stadium:
PW

Opis instalacji:

Zabudowa chłodnic kanałowych dla wybranych linii wentylacyjnych.

Oktan Szczecin

Stadium:
PW

Opis instalacji:

Instalacje sanitarne zewnętrzne oraz wewnętrzne: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowe i p-poż. Instalacja ogrzewania i wentylacji.

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Śremie

Stadium:
PB, PT

Opis instalacji:

Instalacje sanitarne wewnętrzne w zakresie wod-kan, ogrzewanie, instalacja gazu. Charakterystyka energetyczna.

Volkswagen Poznań

Stadium:
PT, PW

Opis instalacji:

Przebudowa instalacji wentylacyjnej dla części hali nr 1. Instalacje wody lodowej oraz Instalacja odciągu mgły olejowej w hali nr 2. Przyłącze gazu LNG dla Zakładu nr 3 – Odlewni VWP. Kanalizacja deszczowa oraz sieć cieplna dla namiotowej hali magazynowej.

Garaż podziemny Bauernfeldallee, Nauen

Stadium:
PW

Opis instalacji:

Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej garażu podziemnego z kompletem wytycznych dla automatyki

Myjnia taboru kolejowego S-Bahn Berlin GmbH

Stadium:
PW, N

Opis instalacji:

Projekt oraz nadzór nad wykonaniem instalacji sanitarnych oraz technologicznych.

Zaplecze techniczne wraz z szatniami i trybunami w Śremie

Stadium:
PB, PW

Opis instalacji:

Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne w zakresie wod-kan, ogrzewanie, gaz, wentylacja. Charakterystyka energetyczna.

Biedronka w Jeninie

Stadium:
PB, PW

Opis instalacji:

Przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowe. Instalacje sanitarne zewnętrzne oraz wewnętrzne w zakresie: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, hydrantów p.poż., ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i gazu. Charakterystyka energetyczna.

Kompania Piwowarska Lech Browary Wielkopolski

Stadium:
PBW

Opis instalacji:

Modernizacja wentylacji mechanicznej

Restauracja fast food w Poznaniu

Stadium:
PB, PT, PW

Opis instalacji:

Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącze wodociągowe. Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne w zakresie: kanalizacji sanitarnej, tłuszczowej i deszczowej, instalacji wodociągowej, hydrantów p.poż., ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji. Charakterystyka energetyczna.

Biedronka w Wołominie

Stadium:
PB, PW

Opis instalacji:

Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącze wodociągowe. Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne w zakresie: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji wodociągowej, hydrantów p.poż., ogrzewania, gazu, wentylacji, klimatyzacji. Charakterystyka energetyczna.

Hala produkcyjno-magazynowa z częścią socjalną w Pianowie

Stadium:
PW

Opis instalacji:

instalacja sprężonego powietrza.

Budynki handlowo-usługowe w Górze Kalwarii

Stadium:
PB, PW

Opis instalacji:

Przyłącze wodociągowe. Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne w zakresie: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji wodociągowej, hydrantów p.poż., ogrzewania, gazu, wentylacji, klimatyzacji. Charakterystyka energetyczna.

Budynek biurowo-handlowy w Trzemesznie

Stadium:
PB, PT, PW

Opis instalacji:

Przyłącze kanalizacji sanitarnej i wodociągowe. Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne w zakresie: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji wodociągowej, hydrantów p.poż., ogrzewania, ciepła technologicznego, wentylacji, klimatyzacji. Charakterystyka energetyczna.

Budynek mieszkalny wielorodzinny Typ A i Typ B w Śremie

Stadium:
PT

Opis instalacji:

Instalacje sanitarne wewnętrzne w zakresie: wod-kan, ogrzewania, wentylacji i gazu

Budynek handlowo-usługowy w Trzemesznie

Stadium:
PB, PTW

Opis instalacji:

Przyłącze kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wodociągowe. Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne w zakresie: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji wodociągowej, hydrantów p.poż., ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i gazu. Charakterystyka energetyczna.

Centrum Medyczne z Apteką w Güstrow

Stadium:
PW

Opis instalacji:

Instalacje sanitarne wewnętrzne w zakresie: wod-kan, ogrzewania, gazu

Nastawnia PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. w Nowym Zagórzu

Stadium:
PB

Opis instalacji:

Instalacje sanitarne wewnętrzne w zakresie wod-kan, centralnego ogrzewania, klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej. Charakterystyka energetyczna. Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10 we Wrocławiu

Stadium:
PB, PW

Opis instalacji:

Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne w zakresie: wod-kan, ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji. Rozbudowa węzła cieplnego. Charakterystyka energetyczna. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Stacja paliw w Koziegłowach

Stadium:
PB, PW

Opis instalacji:

Technologia instalacji paliwowej

Budynek z funkcją mieszkalno-biurową oraz warsztatowo-usługową w Lwówku

Stadium:
PB

Opis instalacji:

instalacje sanitarne zewnętrzne oraz wewnętrzne w zakresie: wod-kan, instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, gazu ziemnego oraz źródła ciepła.

Myjnia taboru kolejowego w Przemyślu PKP IC

Stadium:
K, PB, PW

Opis instalacji:

Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne w zakresie: wody użytkowej, instalacji hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej, ogrzewania, ciepła technologicznego, sprężonego powietrza ,wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, gazu, instalacji odfekalniania, płukania i wodowania wagonów. Źródło ciepła. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kartuzach

Stadium:
PB, PW

Opis instalacji:

Instalacje sanitarne wewnętrzne w zakresie: instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej, ogrzewania, wentylacji mechanicznej, sprężonego powietrza.

Budynek usługowo-handlowy w Gostyniu

Stadium:
PB, PT, PW

Opis instalacji:

Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącze wodociągowe. Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne w zakresie: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji wodociągowej, hydrantów p.poż., ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i gazu. Charakterystyka energetyczna.

Stadnina koni SALIO

Stadium:
PB, PW

Opis instalacji:

Instalacje sanitarne wewnętrzne w zakresie: ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, zasilania wymienników basenowych.

Dom jednorodzinny w Puszczykowie

Stadium:
PB, PW

Opis instalacji:

Instalacje sanitarne zewnętrzne. Instalacje sanitarne wewnętrzne: kanalizacyjna, wodociągowa, ogrzewania grzejnikowego i podłogowego, wentylacyjna, chłodnicza i gazowa. Źródło ciepła.

ZWC Millano Sp. z o. o.

Stadium:
PW

Opis instalacji:

Rozbudowa układu chłodzenia powietrznego.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie

Stadium:
PBW

Opis instalacji:

Rozbudowa instalacji wentylacji o chłodzenie w trzech centralach wentylacyjnych. Charakterystyka energetyczna.

Żywiec Zdrój S.A. - Fabryka Mirosławiec

Stadium:
PW

Opis instalacji:

Modernizacja instalacji wentylacji dla Strefy Nalewu L1, instalacja ciepła technologicznego.

Nastawnia PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. w Nowosielcach

Stadium:
PB

Opis instalacji:

Instalacje sanitarne wewnętrzne w zakresie: wod-kan, centralnego ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji. Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Nastawnia PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. w Jedliczach

Stadium:
PB

Opis instalacji:

Instalacje sanitarne wewnętrzne w zakresie: wod-kan, centralnego ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji. Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Nastawnia PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. w Tarnowcu

Stadium:
PB

Opis instalacji:

Instalacje sanitarne wewnętrzne w zakresie: wod-kan, centralnego ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji. Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Budynek biurowy z garażem podziemnym w Warszawie

Stadium:
PW

Opis instalacji:

Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne w zakresie: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji wodociągowej i p.poż., ogrzewania grzejnikowego, grzewczo-chłodzącej VRV, wentylacji mechanicznej oraz freonowej.

Stacja paliw w Suchym Lesie

Stadium:
PB, PT

Opis instalacji:

Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne w zakresie: kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej, instalacji wodociągowej, ogrzewania, chłodzenia i wentylacji.

PPHU Millano Sp. z o. o.

Stadium:
AEE

Opis instalacji:

Audyt efektywności energetycznej

Millano Sp. z o. o. S. K. A.

Stadium:
AEE

Opis instalacji:

Audyt efektywności energetycznej

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ORLI STAW”

Stadium:
PW

Opis instalacji:

Instalacja zewnętrzna biogazu wraz z odwodnieniem i punktami podłączeń do budynków.

Budynek handlowo-usługowy w Rogoźnie

Stadium:
PB, PT

Opis instalacji:

Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącze wodociągowe. Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne w zakresie: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji wodociągowej, hydrantów p.poż., ogrzewania, gazu, wentylacji, klimatyzacji. Charakterystyka energetyczna.

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Poznaniu

Stadium:
PW

Opis instalacji:

instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne w zakresie: wod-kan, ogrzewania, wentylacji, instalacji oddymiania garaży i klatek schodowych wraz z symulacją oraz system gaszenia mgłą wodną

Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

Stadium:
PT

Opis instalacji:

Instalacje sanitarne wewnętrzne w zakresie: wod-kan, ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz instalacji tryskaczowej

Budynek usługowo-magazynowy branży meblowej w Gnieźnie

Stadium:
PB

Opis instalacji:

Instalacje sanitarne zewnętrzne w zakresie: kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz instalacji wodociągowej

Browar rzemieślniczy w Wąsowie

Stadium:
PW

Opis instalacji:

Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne w zakresie: kanalizacji sanitarnej i technologicznej, wody użytkowej i p.poż., instalacji grzewczej i wentylacji mechanicznej.

Myjnia taboru kolejowego w Rzeszowie

Stadium:
K, PW

Opis instalacji:

Instalacja wentylacji mechanicznej, ciepła technologicznego, urządzenie do odfekalniania, instalacja odfekalniania, płukania i uzupełniania wodą zbiorników w wagonach, urządzenie do osuszania

Budynek mieszkalny jednorodzinny w Wilanowie

Stadium:
PW

Opis instalacji:

Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne w zakresie: wod-kan, ogrzewania płaszczyznowego, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz technologii źródła ciepła.

Budynek produkcyjny VMG w Poznaniu

Stadium:
K

Opis instalacji:

Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne w zakresie: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, instalacji wodociągowej, hydrantów p.poż., gazu, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ORLI STAW”

Stadium:
PW

Opis instalacji:

Opis instalacji: Rozbudowa kotłowni olejowej

Market branży spożywczej w Pniewach

Stadium:
PB

Opis instalacji:

Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącze wodociągowe. Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne w zakresie: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, instalacji wodociągowej i hydrantów p.poż.

Budynek mieszkalny jednorodzinny k. Gniezna

Stadium:
PB, PW

Opis instalacji:

instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne w zakresie: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji wodociągowej, dolnego źródła ciepła opartego na pionowych sondach gruntowych, ogrzewania grzejnikowego, ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego, klimatyzacji, wentylacji, technologii źródła ciepła.

Hala produkcyjnomagazynowa z częścią socjalno-biurową w Pianowie

Stadium:
PT

Opis instalacji:

Instalacja sprężonego powietrza

Producent dań gotowych

Stadium:
K, PB, PW

Opis instalacji:

instalacje sanitarne zewnętrze i wewnętrze w zakresie: Wody użytkowej, wody uzdatnionej i p.poż., kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej, sprężonego powietrza, instalacji grzewczej, instalacji chłodzenia, instalacji wentylacji mechanicznej z chłodzeniem, instalacji gazowej.

Biedronka w Łubowie

Stadium:
PB, PW

Opis instalacji:

Przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowe. Instalacje sanitarne zewnętrzne oraz wewnętrzne w zakresie: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, hydrantów p.poż., ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i gazu. Charakterystyka energetyczna.

Budynek usługowo-magazynowy branży meblowej w Koninie

Stadium:
PB

Opis instalacji:

instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne w zakresie: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, hydrantowej ogrzewania, chłodzenia, wentylacji mechanicznej. Charakterystyka energetyczna.

NETTO Mościska

Stadium:
PB, PW

Opis instalacji:

Przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowe. Instalacje sanitarne zewnętrzne oraz wewnętrzne w zakresie: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, hydrantów p.poż., ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i gazu. Charakterystyka energetyczna.

Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

Stadium:
PW

Opis instalacji:

Instalacja glikolowa i wody lodowej wraz ze źródłem chłodu dla urządzeń w Hali

Pieczarkarnia w Anielinie

Stadium:
PW

Opis instalacji:

Instalacja wentylacji w maszynowni wody chłodzącej

Myjnia Taboru Kolejowego w Grochowie PKP IC

Stadium:
PB, PW

Opis instalacji:

Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne w zakresie wod-kan, ogrzewanie, ciepło technologiczne, wentylacja. Projekt kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

CEDC International Sp. z o.o.

Stadium:
PW

Opis instalacji:

Instalacje: wody ciepłej, wody DEMI, sprężonego powietrza, spirytusu/wódki, syropu cukrowego, transfer (pomiędzy istniejącą zestawialnią a leżakownią nr 6)

Budynek jednorodzinny w Chybach

Stadium:
PB, PW, PBZ

Opis instalacji:

Instalacje sanitarne zewnętrzne. Instalacje sanitarne wewnętrzne: kanalizacyjna, wodociągowa, ogrzewania grzejnikowego praz podłogowego, gazu, wentylacji i klimatyzacji. Źródło ciepła. Charakterystyka energetyczna.

Budynek jednorodzinny w Lusowie

Stadium:
PB

Opis instalacji:

Instalacje sanitarne zewnętrzne. Instalacje sanitarne wewnętrzne: kanalizacyjna, wodociągowa, ogrzewania grzejnikowego i podłogowego, gazu. Źródło ciepła. Charakterystyka energetyczna.

ZWC Millano Sp. z o. o.

Stadium:
PW

Opis instalacji:

modernizacja instalacji wentylacyjnej

NETTO Grodzisk

Stadium:
PB, PW

Opis instalacji:

Przyłącze kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowe. Instalacje sanitarne zewnętrzne oraz wewnętrzne w zakresie: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, hydrantów p.poż., ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i gazu.

Makro

Stadium:
ChE

Opis instalacji:

Świadectwo charakterystyki energetycznej

ZWC Millano Sp. z o. o.

Stadium:
PW

Opis instalacji:

Opis instalacji: przebudowa instalacji wentylacyjnej i budowa instalacji wody lodowej

Lentex S.A. w Lublińcu

Stadium:
PB, PW

Opis instalacji:

Instalacje sanitarne zewnętrzne oraz wewnętrzne w zakresie: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, wody technologicznej, wody chłodzącej, hydrantów p.poż., ogrzewania, wentylacji. Charakterystyka energetyczna.

Budynki mieszkalne wielorodzinne w Jarocinie

Stadium:
PB, PW

Opis instalacji:

Instalacje sanitarne zewnętrzne, oraz wewnętrzne w zakresie wod-kan, ogrzewanie, instalacja gazu. Charakterystyka energetyczna.

Ferma drobiu w Czajkach

Stadium:
PB, PW, PBZ

Opis instalacji:

Przyłącze wodociągowe. Instalacje sanitarne zewnętrzne oraz wewnętrzne w zakresie: wod-kan, ogrzewanie, gaz. Charakterystyka energetyczna budynku. Projekt technologii hydroforni.

PODEJMUJEMY WYZWANIA NIEZALEŻNIE OD SKALI
I POZIOMU TRUDNOŚCI PROJEKTU

Ekspertyza
i Doświadczenie

Dzięki naszemu doświadczeniu w branży instalacyjnej, zyskujesz pewność, że Twój projekt zostanie zrealizowany profesjonalnie i zgodnie z najwyższymi standardami.

Spersonalizowane
Rozwiązania

Jesteśmy gotowi dostosować nasze usługi do Twoich indywidualnych potrzeb i wymagań, zapewniając rozwiązania idealnie dopasowane do Twojego projektu.

Komfort
i Bezpieczeństwo

Nasze instalacje i systemy zapewniają nie tylko komfort, ale również bezpieczeństwo Twoje i Twoich pracowników.

Skontaktuj sie z nami!

Zostaw nam wiadomość, odezwiemy się do Ciebie.
Dziękujemy! Twoja wiadomośc została wysłana.
Coś poszło nie tak. Spróbuj jeszcze raz.