Z cyklu: o audycie efektywności energetycznej – część druga

Strona Główna / Okiem specjalisty / Z cyklu: o audycie efektywności energetycznej – część druga

Ze względu na duże zainteresowanie tematem obowiązku przeprowadzania audytu efektywności energetycznej, poniżej prezentujemy kolejne informacje dotyczące wymagań stawianych dużym przedsiębiorstwom.

Jakie są kryteria przeprowadzania audytu?

  1. Podstawą wykonania audytu są aktualne, reprezentatywne, mierzone i możliwe do zidentyfikowania dane operacyjne dotyczące zużycia energii.
  2. Opracowanie powinno zawierać szczegółową analizę zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie
  3. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa musi objąć minimum 90% zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie.
  4. Audyt powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku (LCCA – life cycle cost analysis) lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów (Simple Payback Periods), tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.
  5. Opracowanie powinno być wystarczająco reprezentatywne, aby pozwolić na nakreślenie rzetelnego obrazu ogólnej charakterystyki energetycznej oraz wiarygodne określenie istotnych możliwości poprawy.

 

Jeżeli potrzebują Państwo doradztwa w zakresie utworzenia takiego audytu, prosimy o kontakt z naszym biurem FRAM. Oferujemy możliwość przygotowywania dokumentacji projektowej, prowadzenia badań, inwentaryzacji i wsparcia technicznego na terenie całej Polski.

 

Zapraszamy do współpracy!

Recommended Posts
Szybki kontakt

Zapraszamy do kontaktu z nami

Facebook