Odzysk ciepła a recyrkulacja

Strona Główna / Gospodarka cieplna / Odzysk ciepła a recyrkulacja

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) należy stosować odzysk ciepła o skuteczności minimum 50% w układach wentylacji mechanicznej, gdzie strumień powietrza jest równy lub większy niż 500m3/h.

Na pierwszy rzut oka, sprawa ta wygląda bardzo korzystnie. Jednak mimo wielu zmian w prawie, zgodnie z §151 pkt 1 ustawy, ciągłe stosowanie recyrkulacji jest dopuszczalne i tym samym stawiane niejako na równi z odzyskiem. W przypadku zastosowania recyrkulacji strumień powietrza zewnętrznego nie może być mniejszy niż wynika to z wymagań higienicznych – powinien on wynosić nie mniej niż 10% powietrza nawiewanego. Teraz, gdy zestawimy to z bardzo restrykcyjnie ograniczanymi wielkościami energii pierwotnej przy obliczaniu charakterystyki energetycznej łatwo zauważyć, że zapis z §151 pkt 1 nie do końca nadąża za tempem legislacyjnym.

Reasumując, nawet najwyżej sprawne układy odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych nie są w stanie równać się z recyrkulacją na poziomie 90%. Tym samym w charakterystyce tanie układy z komorami mieszania w centralach „obliczają się lepiej” od zaawansowanych technologicznie rotorów i krzyżowców. Ale chyba nie o sprawiedliwość tu chodzi.

Recommended Posts
Szybki kontakt

Zapraszamy do kontaktu z nami

Facebook