Kogeneracja jako sposób walki z deficytem prądu

Strona Główna / Gospodarka energetyczna / Kogeneracja jako sposób walki z deficytem prądu

W poprzednim artykule stwierdzono, iż problem niedostatecznej ilości energii elektrycznej może dotknąć polskie zakłady już w roku 2015. Poszukiwane są zatem środki, które pomogą uchronić zakłady przed pozbawieniem nieograniczonego dostępu do prądu. Rozwiązaniem w takiej sytuacji może, a nawet powinna, być inwestycja w kogenerację gazową, której świadomość wśród polskich przedsiębiorców jest niestety bardzo niska.

Co to jest kogeneracja?

Deficyt prąduKogeneracja jest to skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła przy użyciu jednego urządzenia zasilanego gazem. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa, zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym – w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła w klasycznej ciepłowni i energii elektrycznej w elektrowni. Podstawowym warunkiem koniecznym dla rozważenia takiej inwestycji jest oczywiście dostęp do paliwa gazowego.

Kiedy i gdzie opłaca się stosowanie kogeneracji?

Aby inwestycja zwróciła się w krótkim czasie, należy mieć zapewniony w miarę stały odbiór ciepła i prądu przez cały rok. Nie wystarczy korzystać z ciepła tylko dla potrzeb grzewczych w zimie. Oczywiście, gdy nie mamy potrzeb grzewczych czy technologicznych w lecie, to ciepło to można wykorzystać jako ciepło napędowe dla chłodnictwa przy wykorzystaniu chillerów absorpcyjnych lub od razu montować urządzenia trigeneracyjne.

Jak dobrać wielkość urządzenia kogeneracyjnego?

Najważniejsze to nie przesadzać z wielkością urządzeń. Urządzenie należy dobrać w taki sposób, aby pracowało przez cały rok na maksymalnej wydajności – musi być zatem dopasowane do stałych minimalnych potrzeb energii elektrycznej i odbioru ciepła. Każdy postój urządzenia z powodu jego większej możliwości wytwarzania od zapotrzebowania, będzie skutkował wydłużeniem czasu zwrotu inwestycji. Jedynymi postojami urządzenia powinny być okresy serwisowania i ewentualne święta, podczas których zakład nie pracuje.

Jak szybko zwraca się inwestycja?

W tabeli przedstawiono szacunkowe wyliczenia dla układu kogeneracji o mocy elektrycznej 800kW i cieplnej 1050kW. – przy założonej eksploatacji układu przez 7777 godzin w roku, cenach paliwa gazowego na poziomie 2,20zł/m3 oraz energii elektrycznej 0,45zł/kWh. Do kalkulacji przyjęto rynkowe wartości kosztów zakupu urządzenia wraz z instalacją oraz budowy budynku nowej siłowni/kotłowni na poziomie łącznym 6mln złotych. Porównania dokonano przy założeniu, że zakład korzysta z dostępnej energii elektrycznej i istniejącej własnej kotłowni, które nie wymagają aktualnie modernizacji ani nie pociągają żadnych dodatkowych kosztów eksploatacyjnych poza paliwem i opłatami rachunków. Wówczas zwrot inwestycji mieści się w okresie 5 lat.Analiza ekonomiczna

Oczywiście jeszcze korzystniej wygląda sytuacja, gdy mamy możliwość wstawienia urządzenia do istniejących budynków. Natomiast, wobec konieczności rozbudowy istniejącego układu produkcji ciepła oraz zwiększenia poboru mocy elektrycznej, nie ma już raczej żadnych wątpliwości, że tylko takie rozwiązanie jest właściwe.

Recommended Posts
Szybki kontakt

Zapraszamy do kontaktu z nami

Facebook