Budynek zeroenergetyczny

Strona Główna / Gospodarka energetyczna / Budynek zeroenergetyczny

Budynek zeroenergooszczędny to budynek całkowicie samowystarczalny pod względem energetycznym. Jest on tak zaprojektowany i skonstruowany pod względem architektonicznym i instalacyjnym tak, że nie wymaga dostarczania energii ze źródeł konwencjonalnych, ani do ogrzewania, ani do oświetlenia, ani do zasilania innych urządzeń pracujących na potrzeby gospodarstwa domowego.

Dla takiego budynku całkowicie rezygnuje się z zewnętrznych źródeł energii. Zastosowane rozwiązania techniczne takie jak dobry współczynnik kształtu, termoizolacyjność przegród, szczelność, czy odzysk ciepła z wentylacji umożliwiają bardzo mocno ograniczenie zużycia energii. Zainstalowane w budynku zintegrowane źródła odnawialnej energii (moduły fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła) pokrywają całkowicie zapotrzebowanie budynku na energię na potrzeby grzewcze i bytowe.

Okazuje się jednak, że uzyskanie takich efektów jest bardzo kosztowne. Magazynowanie ciepła na dłuższy czas jest bardzo kosztowne i wymaga dużych powierzchni. Magazynowanie energii elektrycznej wymaga zastosowania drogich i zajmujących miejsce akumulatorów.

Zdecydowanie łatwiej jest zbudować i utrzymać budynek, który nie jest zeroenergetyczny, ale którego roczny bilans zużycia energii jest utrzymany na poziomie zerowym. Takie rozwiązanie zdecydowanie będzie przemawiać do inwestorów w najbliższych latach.

Kolektory słonecznePod względem architektury, konstrukcji i instalacji będzie on wykonany bardzo podobnie jak budynek zeroenergetyczny. Należy dołożyć szczególnych starań aby termoizolacyjność przegród i stolarki, szczelność budynku, sprawność układów odzysku ciepła z wentylacji oraz sprawność układu grzewczego opartego na pompie ciepła były jak najwyższe. Jednak dzięki temu, że dopuszczalne jest korzystanie z zewnętrznego źródła energii, nie wymagane jest jej gromadzenie. W zamian za to układ pomiarowy zużycia energii umożliwia zliczanie energii oddawanej do sieci zewnętrznej w okresach niskiego zapotrzebowania wewnątrz budynku. To bardzo obniża koszty budowy obiektu.

Podstawową zasadą jest tak zaprojektować budynek, aby suma pobranej energii w okresach sezonu grzewczego była niższa od sumy energii wytworzonej i oddanej do sieci w lecie i okresach przejściowych. Energię tą najłatwiej dostarczyć dzięki zastosowaniu ogniw fotowoltaicznych, które w lecie w okresie dużego nasłonecznienia i jednocześnie braku zapotrzebowania na oświetlenie i ogrzewanie produkują prąd i „sprzedają” go do sieci. Takie rozwiązanie przy odpowiednim zbilansowaniu może uchronić inwestora od konieczności płacenia opłat za energię.

Recommended Posts
Szybki kontakt

Zapraszamy do kontaktu z nami

Facebook