Audyt efektywności energetycznej

W ostatnim czasie gorącym tematem na forach internetowych oraz spotkaniach branżowych stały się audyty energetyczne. Wzmożone zainteresowanie spowodowane jest ustawą z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej. Zobowiązuje ona duże przedsiębiorstwa do sporządzenia i przedłożenia audytu do października 2017 roku. Bierność w tej sprawie zostanie obłożona sporymi karami. Z tego powodu, my, biuro […]
Czytaj dalej

Budynek zeroenergetyczny

Budynek zeroenergooszczędny to budynek całkowicie samowystarczalny pod względem energetycznym. Jest on tak zaprojektowany i skonstruowany pod względem architektonicznym i instalacyjnym tak, że nie wymaga dostarczania energii ze źródeł konwencjonalnych, ani do ogrzewania, ani do oświetlenia, ani do zasilania innych urządzeń pracujących na potrzeby gospodarstwa domowego.
Czytaj dalej

Brak powszechnej świadomości o wartości produktu

Od jakiegoś czasu można zaobserwować u Inwestorów wyraźny spadek świadomości o wartości projektu technicznego. Skąd taki wniosek? Bowiem zamawiane są instalacje, modernizacje czy urządzenia bezpośrednio od Wykonawcy. Zamawiający, który bardzo ogranicza wydatki i pilnuje kosztów inwestycji, nie zastanawia się nawet, jakie korzyści i oszczędności mogą płynąć z zamówienia płatnej koncepcji albo projektu. Jakie mogą być […]
Czytaj dalej

Powietrze w układach parowych

Większość współczesnych instalacji parowych stanowią układy otwarte ze zbiornikami kondensatu, odwadniaczami i odgazowywaczami termicznymi, gdzie jest wiele miejsc, które służą za odpowietrzenie układu.
Czytaj dalej

Odzysk ciepła a recyrkulacja

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) należy stosować odzysk ciepła o skuteczności minimum 50% w układach wentylacji mechanicznej, gdzie strumień powietrza jest równy lub większy niż 500m3/h. Na pierwszy rzut oka, […]
Czytaj dalej

Kogeneracja jako sposób walki z deficytem prądu

W poprzednim artykule stwierdzono, iż problem niedostatecznej ilości energii elektrycznej może dotknąć polskie zakłady już w roku 2015. Poszukiwane są zatem środki, które pomogą uchronić zakłady przed pozbawieniem nieograniczonego dostępu do prądu. Rozwiązaniem w takiej sytuacji może, a nawet powinna, być inwestycja w kogenerację gazową, której świadomość wśród polskich przedsiębiorców jest niestety bardzo niska. Co […]
Czytaj dalej
12
page 1 of 2
Szybki kontakt

Zapraszamy do kontaktu z nami

Facebook