Audyt efektywności energetycznej

Strona Główna / Gospodarka energetyczna / Audyt efektywności energetycznej

W ostatnim czasie gorącym tematem na forach internetowych oraz spotkaniach branżowych stały się audyty energetyczne. Wzmożone zainteresowanie spowodowane jest ustawą z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej. Zobowiązuje ona duże przedsiębiorstwa do sporządzenia i przedłożenia audytu do października 2017 roku. Bierność w tej sprawie zostanie obłożona sporymi karami. Z tego powodu, my, biuro projektowe FRAM,  postanowiliśmy podzielić się z czytelnikami naszymi doświadczeniami i zebraną wiedzą w tym temacie.

Czym jest audyt efektywności energetycznej?

Według ustawy w sprawie efektywności energetycznej, audyt to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Jakie są podstawy prawne konieczności wykonania audytu?

Unia Europejska do 2020r. założyła zwiększenie efektywności energetycznej o 20%. W zakresie dążenia do realizacji tego celu, Polska zobowiązała się do wdrożenia planu oszczędności energii w latach 2014-2020. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 roku, państwa członkowskie zobowiązują się do przeprowadzania audytów energetycznych. Szczegóły można odnaleźć w ustawie z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej. Określa ona jakie przedsiębiorstwa są zobowiązane do wykonania audytu, co powinien zawierać oraz zasady jego przeprowadzania.

Kto jest zobowiązany do wykonania audytu?

Audyt efektywności energetycznej musi wykonać każdy przedsiębiorca, który jest określony w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, wyłączając mikro, małego i średniego przedsiębiorcę. Oznacza to, że każda duża firma, niezależnie od branży  oraz zużycia mediów, ma obowiązek sporządzenia w/w opracowania.

Dużym przedsiębiorcą (zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej) nazywa się firmę, która w ciągu ostatnich dwóch latach obrotowych, licząc osobno każdy rok, przekroczyła którykolwiek z poniższych wskaźników:

  • 250 lub więcej osób zatrudnionych. Zatrudnionych przelicza się na pełne etaty, niezależnie od formy zatrudnienia.
  • 43 mln. € (175,82 mln. zł) lub więcej sumy bilansowej dla roku obrotowego 2015
  • 50 mln. € (204,45 mln. zł) lub więcej rocznego obrotu dla roku obrotowego 2015.

Z obowiązku przeprowadzenia audytu zwolnione są firmy , które posiadają:

  • system zarządzania energią określony według PN-EN ISO 50001:2011 – System zarządzania energią. Wymagania i zalecenia użytkowania lub
  • system zarządzania środowiskowego  o którym mowa w art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1221/2009 z dn. 25 listopada 2009 roku w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie,

jeżeli w ramach powyższych systemów wprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Kiedy mija termin wykonania audytu?

Duży przedsiębiorca ma obowiązek wykonania pierwszego audytu do 1 października 2017 roku!

Po raz pierwszy firma przeprowadza audyt w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Następnie zawiadamia Prezesa URE (Urzędu Regulacji Energetyki) o przeprowadzonym audycie.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w przedsiębiorstwie został wykonany audyt energetyczny po 5 grudnia 2012r. spełniający wymagania  o których mowa w ustawie o efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny powinien być przeprowadzony raz na 4 lata.

Kto powinien przeprowadzić audyt?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa powinien zostać przeprowadzony przez podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu.

Firma FRAM zatrudnia specjalistów branży technicznej, którzy z chęcią pomogą Państwu w wykonaniu audytu w Państwa przedsiębiorstwie. W celu dokładniejszego opracowania tematu, na blogu firmy FRAM oraz Facebooku nowoczesne instalacje wkrótce będą pojawiać się artykuły i informacje na temat wykonania i zawartości audytu.

Zapraszamy do współpracy!

Recommended Posts
Szybki kontakt

Zapraszamy do kontaktu z nami

Facebook